درباره دکتر

دکتر هوتن علوی

فوق تخصص جراحی پلاستیک

دانش آموخته‌ی فوق تخصصی جراحی پلاستیک و ترمیمی از دانشگاه ایران، بیمارستان حضرت فاطمه (س) در سال ۱۳۹۴ دارای بورد فوق تخصصی

سه سال عضو هیت علمی در دانشگاه مشهد مشغول تدریس جراحی پلاستیک دوازده سال سابقه ی جراحی

تصویر دکتر سید هوتن علوی