part1
part2

دکتر علوی
سید هوتن علوی

دانش آموخته‌ی فوق تخصصی جراحی پلاستیک و ترمیمی از دانشگاه ایران، بیمارستان حضرت فاطمه (س) در سال ۱۳۹۴
دارای بورد فوق تخصصی

  • جراحی عمومی، دانشگاه شهیدبهشتی
  • دکتری پزشکی عمومی، دانشگاه مشهد
  • فوق تخصص پلاستیک، دانشگاه ایران