جراحی زیبایی سینه به مجموعه عمل‌هایی گفته می‌شود که افتادگی سینه، کمبود یا زیادی حجم سینه اصلاح می‌شود. زمانیکه به دلیل عدم رشد مادرزادی یا حذف پستان به دلیل تومور بخشی از بافت پستان از دست رفته، بازسازی پستان انجام می‌شود.

سایز سینه

سایز سینه

فهرست

در این نوشته، اطلاعات ضروری در مورد سایز سینه ارایه شده است. پس از مطالعه پیش بینی میشود شما قادر به تعیین سایز سینه خود و تخمین سایز مورد نظرتان برای پروتز سینه باشید.

اهمیت  در جراحی زیبایی سینه
خلاصه‌ی تعیین سایز
تعیین سایز 
معنی سایز ۸۵ چیست؟
ارتباط سایز با حجم 
◊ سوالات

تیتر اول – ۱۰

اهمیت سایز سینه در جراحی زیبایی سینه

اگر قصد جراحی پروتز سینه ‌دارید باید بدانید چه سایزی مد نظر دارید. اگر قصد گذاشتن پروتز سینه‌ دارید، باید سایز سینه خودتان و سایزی که مطلوب شماست را بدانید. زمانی که سایز مطلوبتان را بدانید، جراح پلاستیک بعد از معاینه به شما خواهد گفت که تا چه حد انتظارات شما قابل برآوردن است.

تیتر اول – ۱۰

خلاصه‌ی تعیین سایز

سایز سینه

سایز سینه بر اساس سایز سینه‌بند یا سوتین بیان می‌شود. برای این منظور اندازه‌ی دور بدن در ناحیه‌ی زیر پستان و برجسته‌ترین ناحیه‌ی پستان مطابق شکل اندازه‌گیری می‌شود. اندازه‌ی دور بدن در ناحیه‌‌ی زیر سینه به‌صورت عددی به سانتی‌متر یا اینچ در اول سایز سینه ذکر می‌شود. تفاضل اندازه‌ی زیر سینه و روی سینه مطابق جدول به حروف انگلیسی تبدیل می‌شود. به‌صورت معمول هر ۲.۵ سانتی‌متر اختلاف به یک حرف نسبت می‌دهند؛ مثلاً ۲.۵ تا ۵ سانتی‌متر اختلاف را A می‌نامند. از ۵ تا ۷.۵ سانتی‌متر اختلاف را B می‌نامند. این حرف را بعد از عدد زیر سینه ذکر می‌کنند. ترکیب عدد و حرف سایز سینه را نشان می‌دهد.

تیتر اول – ۲۰

تعیین سایز سینه

سایز‌سینه یا سینه‌بند (سوتین) با یک عدد به همراه حرف انگلیسی نشان داده می‌شود. عدد اول اندازه‌ی دور قفسه‌ی سینه (band size) است. این اندازه دور بدن شمارا در محدوده‌ی چین سینه نشان می‌دهد. این عدد می‌تواند برحسب اینچ یا سانتی‌متر باشد. حرف انگلیسی، نشان‌دهنده‌ی کاپ سایز (cup size) است. سایز کاپ میزان برجستگی سینه را نشان می‌دهد. به‌عنوان‌مثال سایز 85B به ما می‌گوید دور بدن در محدوده‌ی چین زیر سینه ۸۵ سانتی‌متر است. حرف B نشان‌دهنده‌ی میزان برجستگی سینه یا کاپ سایز است.

سینه بند

معانی سایز باند و کاپ

برای تعیین سایز‌سینه دو مشخصه استفاده می‌شود. یکی اندازه‌ی دور قفسه‌ی سینه در محدوده‌ی چین زیر پستان است. در شکل مقابل زیر سینه با نقطه‌چین نشان داده‌شده است و با عدد نشان داده می‌شود. دیگری برجستگی سینه را نشان می‌دهد و کاپ سایز نامیده‌ می‌شود و با حرف انگلیسی نشان داده می‌شود.

برای تعیین سایز‌سینه دو اندازه نیاز است. اول زیر سینه (band size) را اندازه‌گیری می‌کنیم. سپس روی سینه (bust size) را اندازه می‌گیریم. زیر سینه را در جدول مربوطه قرار می‌دهیم و عدد اول سایز‌سینه مشخص می‌شود. از تفاضل دور سینه و روی سینه در جدول مربوط، حرف انگلیسی که نشان‌دهنده‌ی کاپ سایز است مشخص می‌شود. در کشور‌های مختلف این جدول‌ها تفاوت‌هایی باهم دارند. در اروپا و امریکا معمولاً از سانتی‌متر استفاده می‌شود. در انگلیس، کانادا و استرالیا معمولاً از اینچ استفاده می‌شود.

باند سایز

اندازه‌ی زیر سینه

این مقدار را در حالت ایستاده وقتی متر نواری از زیر سینه، ناحیه‌ی بند سوتین، عبور کرده به دست می‌آوریم. این مقدار را می‌توان به اینچ یا سانتی‌متر تعیین کرد. اگر به اینچ اندازه‌گیری می‌کنید آن را به نزدیک‌ترین عدد زوج گرد کنید؛ مثلاً اگر ۳۱.۳ اینچ بود می‌توانید به ۳۲ گرد کنید.

جدول سایز باند

از این جدول برای به دست آوردن عدد اول سایز‌سینه استفاده می‌شود. دو ستون اول مقدار عددی که اندازه گرفته‌اید قرار می‌گیرد. در دو ستون بعدی بر اساس سیستم موردنظر عدد اول سایز سینه تعیین می‌گیرد.

فرض کنید عدد اندازه‌گیری شده ۷۷.۵ سانتی‌متر است. آن را به ۷۸ گرد کنید. در سیستم امریکا که بیشتر در ایران استفاده می‌شود عدد اول سایز‌سینه ۸۰ است.

فرض کنید عدد اول را می‌خواهید در سیستم بریتانیایی مشخص کنید. اگر دور سینه ۳۳.۷ اینچ باشد آن را به ۳۴ گرد کنید. عدد اول سایز سوتین همان ۳۴ خواهد بود. حالا فرض کنید دور سینه اندازه گرفته‌شده ۳۱ اینچ است. در جدول عددی به این مقدار وجود ندارد و می‌توانید عدد اول را ۳۲ یا ۳۰ در نظر بگیرید.

تعیین کاپ سایز

از حروف لاتین برای سایز کاپ استفاده می‌شود. برای این منظور روی سینه را باید اندازه بگیریم. اندازه‌ی روی سینه را از زیر سینه کم می‌کنیم. عدد این تفاضل مشخص‌کننده‌ی کاپ سایز است. هرچه این عدد تفاضل بزرگ‌تر باشد یعنی سینه برجسته‌تر و بزرگ‌تر است. وقتی این تفاضل ۲.۵ سانتی‌متر یا ۱ اینچ باشد کاپ سایز را A می‌نامند.

کاپ سایز

برجستگی سینه


روی سینه (bust size) مقدار عددی است که با اندازه‌گیری دور قفسه‌ی سینه در محل برجسته‌ترین ناحیه پستان در حالت ایستاده مشخص می‌شود. اگر سینه‌ها افتادگی دارد برجسته‌ترین محل را در حالت ایستاده اندازه بگیرید. سپس روبه‌جلو خم‌شده مجدد برجسته‌ترین محل را اندازه بگیرید. معدل این دو عدد را به‌عنوان اندازه‌ی روی سینه در نظر بگیرید.

کاپ سایز

عدد روی سینه (bust size) را از عدد زیر سینه (band size) کم می‌کنیم. عدد حاصل را در دو ستون اول جدول پیدا می‌کنیم. در دو ستون بعدی کاپ سایز را بر اساس سیستم موردنظر پیدا می‌کنیم.

مثال

اگر اندازه‌ی روی سینه ۳۵ اینچ و سایز زیر سینه ۳۲ اینچ باشد. عدد اول سایز سینه ۳۲ است. تفاضل این دو عدد ۳ اینچ است. در دو ستون اول ۳ اینچ معادل کاپ سایز C است؛ بنابراین سایز سینه 32C در سیستم بریتانیایی است. معادل اروپایی این سایز، 70C است. برای مثال دیگر فرض کنید اندازه‌ی روی سینه ۸۲ و زیر سینه ۷۵.۵ سانتی‌متر است. بر اساس جدول اول عدد اول سایز سینه ۷۵ است. تفاضل ۸۲ و ۷۵.۵ عدد ۶.۵ سانتی‌متر است. این عدد ۲.۹ اینچ می‌شود که اگر به ۳ گرد کنیم معادل کاپ سایز C است؛ بنابراین سایز این سینه‌ی فرضی 75C خواهد بود. معادل بریتانیایی این سایز 34C است.

تیتر اول – ۳۰

معنی سایز سینه‌ ۸۵ چیست؟

سایز سینه ۸۵ معنای خاصی ندارد. این عدد فقط به ما می‌گوید زیر سینه حدود ۸۵ سانتی‌متر است. حالا ممکن است اندازه‌ی بافت سینه خیلی کم باشد و کاپ سایز A باشد. یا حجم بافت سینه بسیار زیاد و E باشد. این نوع اظهار سایز یک غلط رایج است. در این غلط رایج کاپ B یا C معمولاً مدنظر است.

انواع سایز سینه

سایز دور سینه مربوط به استخوان‌بندی و میزان چربی زیر‌پوست است؛ مثلاً ۶۰ سانتیمتر مربوط به دور سینه فرد لاغر و بیش از ۹۰ سانتیمتر مربوط به فرد درشت و چاق است. اکثر افراد با جثه و وزن معمول دور سینه‌ی ۸۰-۷۵ سانتیمتری دارند. سایز سینه ۸۵ یا ۸۰ معنای خاصی ندارد به‌جز اینکه اندازه‌ی دور سینه یک فرد یا جثه‌ی معمول را نشان می‌دهد. 85A سایز سینه‌ای است که پستان حجم بسیار کمی دارد در عوض 85E مربوط به سینه‌ای است که حجم زیادی دارد.

تیتر اول – 40

ارتباط سایز سینه با حجم پستان

سایز کاپ تعیین‌کننده اصلی حجم سینه است. در کاپ سایز AA و A سینه حجم کمی دارد. سایز B و D سایز معمول هستند و اگر افتادگی نداشته باشند شکل مناسبی دارند. معمولاً افرادی که سایز کاپ D و بیشتر دارند از بزرگی و سنگینی سینه شکایت دارند. بخش عددی سایز سینه، دور بدن فرد در ناحیه‌ی زیر سینه را نشان می‌دهد و بیشتر نشان‌دهنده جثه و چاقی فرد است.

به‌عنوان‌مثال 85A حجمی تقریبی ۴۸۰ سی‌سی و 85C حجم تقربی ۵۹۰ سی‌سی دارد (وزن تقربی به ترتیب ۸۶۰ و ۱۱۰۰ گرم). بسیاری متعجب خواهند شد که حجم تقریبی سینه در سایز 80B و 75C یکسان است.

سوالات شما

یک تفاوت اصلی مربوط به واحد اندازه‌گیری است. انگلیس و وابستگان آنگلوساکسون با لجاجت از واحد اندازه‌گیری خود که اینچ است استفاده می‌کنند. درحالی‌که مابقی از سیستم استاندارد و سانتی‌متر استفاده می‌کنند. به‌صورت کلی کشورهای انگلیس، استرالیا و کانادا از اینچ و اروپا و امریکا از سانتی‌متر برای اندازه‌گیری استفاده می‌کنند. نمایش عدد زیر سینه به سانتیمتر و اینچ تفاوت عمده‌‌ای در سایزها ایجاد می‌کند. مسئله دیگر به تعیین کاپ سایز است که در کشور‌های مختلف بر اساس کارخانه تفاوت‌هایی باهم دارند.

پایان پاسخ

دو روش اندازه‌گیری برای سایز دور سینه وجود دارد. در این روش نوارمتر محکم پایین تراز برجسته‌ترین ناحیه سینه دوربین قرار داده می‌شود و در اگر عدد حاصله به اینچ زوج بود ۴ واحد و اگر فرد بود ۵ واحد به آن اضافه می‌شود. این روش به (underbust +4) شناخته می‌شود و احتمالاً دقت زیادی ندارد. این روش برای سایزهای سازنده‌های امریکا و بریتانیا گاهی استفاده می‌شود. روش ذکرشده در این مقاله (underbust +0) است.

پایان پاسخ
پایان پاسخ

عوارض پروتز سینه

هدف: عوارض پروتز سینه را در بلند مدت خواهید دانست. هرفردی که برای پروتز سینه اقدام می‌کند باید بداند چه مسایلی در آینده برای او ممکن است اتفاق بیفتد.

فهرست مطالب:

تیتر اول – ۱۰

بعد از گذاشتن پروتز سینه انتظار چه مشکلاتی را باید داشته باشم؟

اگر درفکر عمل پروتز‌سینه هستید باید با عوارض پروتز سینه آشنا شوید. به عبارتی باید بدانید در بلند مدت ممکن است موارد زیر اتفاق بیافتد.

◊ مشکل‌شدن معاینه و تصویر برداری از بافت پستان
◊ عفونت
◊ پاره‌شدن پروتز سینه
◊ انقباض کپسول یا سفت شدن اطراف پروتز سینه (کپسول کانترکچر)
◊ جراحی ثانوی در آینده
◊ لنفوم ثانوی به پروتز سینه

عوارض پروتز سینه به تفصیل در تارنمای سازمان غذا و داروی امریکا (FDA) ذکر شده است. درصورتیکه به زبان انگلیسی تسلط دارید آن‌را مطالعه کنید.

تیتر اول – ۲۰

اشکال معاینه و تصویر برداری از پستان

س از عمل پروتز سینه، معاینه و تصویر برداری پزشکی از پستان مشکل می‌شود. در یک فرد معمولی، بررسی استاندارد سینه بعد ۴۵ سالگی با معاینه و ماموگرافی انجام می‌شود. درصورت وجود پروتز امکان ماموگرافی اغلب میسر نیست. تصویربرداری از پستان با پروتز، با ام ار آی (MRI) ویا سونوگرافی انجام می‌شود. معاینه‌ی سینه مشکل‌تر می‌شود.
تا بحال گزارش نشده است وجود پروتز سینه با تاخیر تشخیص بیماری پستان ارتباط داشته است. ولی باید بدانید هزینه‌ی ام‌آرآی بیشتر از ماموگرافی است.

تیتر اول – ۳۰

عفونت

عفونت معمولا جزء عوارض کوتاه مدت است و بعد از جراحی اتفاق می‌افتد. وارد کردن هرنوع جسم خارجی به بدن، چه پروتز سینه و چه پیچ و پلاک، با احتمال عفونت همراه است. شما باید آگاه باشید هر زمان جسم خارجی در بدن شما وارد می‌شود خطر عفونت ان وجود دارد. این خطر با آنتی‌بیوتیک‌های قبل عمل و روش‌های استریل کردن فعلی بسیار کاهش پیداکرده است.
درصورت بروز عفونت پروتز می‌بایست خارج شود. اگر چه در موارد ویژه‌ای امکان حفظ پروتز با شستشو و آنتی بیوتیک وجود دارد. روش امن اینست که پروتز خارج شود و بعد از ۳ ماه مجدد پروتز دیگرگذاشته شود.

تیتر اول – 40

پاره شدن پروتز سینه

تغییر شکل پستان احتمالا تنها مشکلی است که با پاره شدن پروتز سینه رخ می‌دهد. داخل پروتز از ژل سیلیکونی بسیار بهم چسبیده پرشده است. درصورت پارگی این ژل از هم باز نمی‌شود و داخل بدن پخش نمی‌شود. غیراز تغییر شکل پستان بیماری دیگری با پاره‌شدن ایجاد نمی‌شود.
درصورت شک به پارگی پروتز ام‌آرآی (MRI) انجام می‌شود. درصورت تایید پارگی، پروتز می‌بایست خارج و تعویض شود.
درحال حاضر پروتز‌های نمکی استفاده نمی‌شود. این پروتزها با آب نمک پرشده بودند. درصورتیکه این پروتز قبلا تعبیه شده باشد با پارگی تمام آب نمک جذب شده و برجستگی سینه از بین می‌رود. دراین موارد هم پروتز تعویض می‌شود.

تیتر اول – 50

انقباض کپسول یا سفت شدن اطراف پروتز سینه (کپسول کانترکچر)

وقتی بافت خارجی درون بدن قرار می گیرد، بدن یک لایه کیسه مانند را به دور آن می‌سازد؛ یعنی پروتز در بدن درون کیسه‌ای که کپسول نامیده می‌شود حبس می‌کند. این واکنش طبیعی بدن به هرنوع جسم خارجی است.
در موارد خاص این لایه حالت غیرطبیعی پیدا می‌کند؛ یعنی این لایه ضخامت بیش از حد پیدا می‌کند. رشته‌های داخل این کپسول منقبض می‌شود. به این حالت انقباض کپسول (capsular contracture) گفته می‌شود. استعداد ژنتیکی و عفونت‌های مخفیِ بدون علامت می‌توانند عامل این شرایط باشند.

اهمیت انقباض کپسولی:

انقباض کپسول با درد، تغییر شکل ویا عدم تقارن سینه‌ها مشخص می‌شود. این عارضه در بلند مدت و بصورت تدریجی رخ می‌دهد. در غرب این عارضه شاید تا ۳ درصد اتفاق می‌افتد. در ایران این عارضه‌ شایع نیست. درصورت وجود این عارضه، کپسول به همراه پروتز باید برداشته شود. می‌توان همزمان پروتز دیگری مجدد تعبیه کرد.

انقباض کپسول سفت شدن پروتز کپسول کانترکچر

انقباض کپسول با درد، بدشکلی یا عدم تقارن سینه‌ها بعد جراحی پروتز سینه مشخص می‌شود. این عارضه دربلندمدت و به تدریج ایجاد می‌شود. درصورتیکه درد وجود داشته باشد یا شکل سینه نامطلوب شده باشد نیاز به ترمیم وجود دارد. برای ترمیم انقباض کپسولی، حذف کپسول و خارج کردن پروتز با جراحی نیاز است. برحسب مورد می‌توان اقدام به لیفت سینه یا تعویض پروتز کرد.

تیتر اول – 60

جراحی ثانوی در آینده

درصورتیکه جراحی پروتز سینه انجام شده، باید درنظر داشته باشید به چهار دلیل در آینده احتمال نیاز به جراحی وجود خواهد داشت:

◊ نیاز به خارج کردن پروتز به دلیل پارگی
◊ اصلاح تغییر شکل سینه به دلیل انقباض کپسول
◊ اصلاح افتادگی سینه
◊ درخواست تغییر سایز

تعویض پروتز:

پروتز یک وسیله مادام العمر نیست. تاریخی برای تعویض پروتز مشخص نشده است. پروتزهای جدید بسیار مقاوم و ایمن هستند ولی پاره شدن اتفاق می‌افتد. درصورت پارگی، پروتز باید تعویض شود.

تغییر شکل سینه با انقباض کپسول:

برای رفع درد و بدشکی سینه عمل جراحی ثانویه نیاز است.

اصلاح افتادگی سینه:

روند پیری، وزن پروتز، برشیردهی و تغییر وزن زیاد باعث تغییر شکل سینه می‌شود. بیشتر موارد این تغییر شکل بصورت افتادگی است. گاهی پروتز به دلایلی به تدریج به پایین جابجا می‌شود. هرچه وزن پروتز بیشتر باشد اثر مخرب ان روی شکل سینه در طول زمان بیشتر می‌شود. در این موارد جراحی ثانویه برای لیفت سینه نیاز می‌شود.

درخواست تغییر سایز:

گاهی درخواست اولیه حجم بالا بوده و پس از مدتی وزن زیاد و درد مهره های گردن، باعث درخواست کاهش سایز می‌شود. به ندرت درخواست کننده برای افزایش حجم درخواست جراحی مجدد می‌کند.

تیتر اول – 70

بیماریهای مرتبط با پروتز سینه

هیچ ارتباطی بین پروتز سینه با بیماریهای بافت همبند، مشکلات بارداری و بیماریهای عمومی (سیستمیک) وجود ندارد. چند مورد لنفوم در همراهی با مایع اطراف پروتز سینه گزارش شده است که با خروج پروتز از بین رفته است. این بیماری درگیری خارج از اطراف پروتز نداشته است و سرطان پستان نیست. موارد اتفاق افتاده با پروتزهای زبر بیشتر بوده است. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای سازمان غذا و دارو آمریکا یا انجمن جراحان پلاستیک آمریکا مراجعه کنید.

توصیه‌های دکتر سیدهوتن علوی – فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

◊◊ پروتز سینه عمل جراحی بسیار راضی کننده‌ای هست. اعتماد به نفس شما را بالا می‌برد. ولی حتما مشکلات و عوارض پروتز سینه را بخوبی مطالعه کنید.
◊◊ کسیکه عمل پروتز سینه می‌کند به ظاهر سینه حساس است. تغییر شکل پستان در خانم‌ها با گذر زمان زیاد است. احتمال اینکه در ۱۰ سال بعد عمل پروتز مجدد نیاز به عمل زیبایی سینه و تعویض پروتز داشته باشید کم نیست.
◊◊ اگر مادر یا خواهر شما سرطان سینه داشته‌اند پروتز سینه انجام ندهید.
◊◊ سعی کنید از حداقل حجم پروتز مناسب استفاده کنید. با حجم‌های بالاتر احتمال تغییرات شکل سینه در آینده بیشتر می‌شود.

سوالات شما

همونطور که گفتم پروتز‌های سیلیکونی موجود در بازار تاریخ انقضاء ندارند؛ یعنی اینکه شما ۱۰ سال بعد از گذاشتن پروتز نیاز به تعویض پروتز داشته باشید صحیح نیست. ولی درنظر داشته باشید درصورت بروز عوارض پروتز سینه تقریبا همیشه نیاز به تعویض وجود دارد.

حالا سوال این‌است اگر عارضه‌ای رخ نداد آیا بازهم نیاز به تعویض وجود دارد یا خیر؟

جواب این است که اگر از ظاهر سینه راضی باشید نیاز به تعویض وجود نخواهد داشت. ولی روند پیری متوقف نمی‌شود. احتمال اینکه در طول زمان پروتز پایین تر بیاید وجود دارد. علاوه بر این احتمال افتادگی بافت سینه هم وجود دارد. بخصوص اگر شیردهی یا تغییروزن قابل توجه رخ دهد احتمال تغییر شکل سینه زیاد خواهد بود. احتمال این تغییرات درسینه‌ی بدون پروتز هم کم نیست. پروتز وزن اضافه‌تری به پستان تحمیل می‌کند بنابراین احتمال این تغییرات بیشتر خواهد بود. پس اینکه شما در ۱۰ سال بعد از عمل پروتز سینه نیاز به عمل مجدد سینه داشته باشید عبارت دور از ذهنی نیست. عمل مجدد معمولا با تعویض پروتز انجام می‌شود؛ یعنی لیفت سینه به همراه تعویض پروتز سینه عملی است که در ۱۰ ساله آینده می‌بایست در ذهن داشته باشید.

بافت سینه با شیردهی، تغییر وزن و روند پیری افتادگی پیدا می‌کند. هرچه پستان سنگین‌تر باشد و پوست کیفیت و کشسانی کمتری داشته باشد میزان این افتادگی بیشتر خواهد بود. پس می‌توان درنظر داشت درصورت وجود پروتز روند افتادگی سینه بیشتر خواهد بود.

بهترین سایز پروتز سینه

تیتر اول – ۱۰

هدف: شما خواهید فهمید چگونه بهترین سایز پروتز سینه انتخاب می‌شود. درک شما را از انتخاب حجم بسمت واقعیتهای انتخاب پروتز خواهیم برد.

انتخاب پروتز سینه

یکی از مسایل مهم در عمل پروتز سینه، تعیین بهترین سایز پروتز سینه است. پروتز سینه غیراز حجم مشخصات مهم دیگری دارد. قطرقاعده‌ی پروتز، میزان برجستگی پروتز یا ارتفاع پروتز و شکل پروتز مواردی هستند که در انتخاب پروتز نقش دارند.

قاعده پروتز، پروفایل پروتز، base، profile

یک پروتز دومشخصه‌ی اصلی دارد. یکی پروفایل پروتز که میزان ارتفاع آن است. دیگری قاعده‌ی پروتز. پروفایل پروتز را برحسب کیفیت پوست سینه و فاصله نوک سینه از خط زیر سینه والبته سلیقه‌ی مراجعه کننده انتخاب می‌کنیم. ولی قاعده‌ی پروتز را فقط قاعده‌ی سینه تعیین می‌کند.

مراجعه کنندگان معمولا سایز پروتز را با حجم پروتز یکسان می‌دانند. فرایند انتخاب سایز بین مراجعه‌کنندگان، حجم پروتزی است که در مقایسه با دیگر مراجعه کنندگان پسندیده‌اند. اما فرایند واقعی تعیین بهترین سایز پروتز سینه، تعیین اندازه‌ی قطر و ارتفاع پروتز است.

مشخصات بافت سینه

پهنای سینه یا قاعده‌ی سینه در قدم اول اندازه‌گیری می‌شود. یک ‌سانتی‌متر کمتر یا بیشتر مقدار اندازه‌ی مناسب قطر پروتز است. مثلا اگر فاصله‌ی چین داخلی تا خارجی پستان راست حدود ۱۲ سانتی‌متر باشد، پروتز‌های با قطر ۱۱ تا ۱۳ سانتی‌متر را می‌شود انتخاب کرد. در قدم دوم براساس کیفیت پوست، فاصله‌ی نوک سینه تا چین زیرسینه و ضخامت بافت سینه ارتفاع و حجم پروتز انتخاب می‌شود.

تیتر اول – ۲۰

نظر مراجعه کننده و پزشک کجا دخیل است؟

روند تعیین سایز پروتز به روش بالا معمولا به بیش از یک سایز پروتز می‌رسد. یعنی در محدوده‌ی قطر‌های مناسب با درنظر گرفتن سایر مشخصات سینه به چند پروتز با حجم‌های مختلف می‌رسیم. مراجعه‌کنندگان تقریبا همیشه بالاترین حجم ممکن را درخواست می‌کنند. پروتز حجیم‌تر یعنی تحمیل وزن بیشتر به بافت سینه. وزن بیشتر در سینه احتمال عوارض و نیاز به جراحی اصلاحی را در آینده افزایش می‌دهد. پیشنهاد می‌کنم برای طولانی شدن نتیجه‌ و پرهیز از عوارض سایز‌های پایین‌تر را انتخاب کنید.

تیتر اول – 40

توضیحات دکتر علوی

توضیحات شفاهی درمورد سایز پروتز سینه و معیارهای انتخاب آن

توصیه‌های دکتر سیدهوتن علوی – فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

◊◊ بهترین سایز پروتز سینه برای شما، کمترین حجمی است که با مشخصات قفسه سینه و پستان شما هم‌خوانی دارد.
◊◊ بیشتر عوارض پروتز سینه به دلیل انتخاب پروتز‌های حجیم با قطر بیشتر از پهنای‌ سینه است. احتمال اشتباه انتخاب پروتز همیشه وجود دارد. ولی تحمیل پروتز با حجم مشخص از سوی مراجعه کننده به پزشک عامل اکثر این عوارض است.

سوالات شما

بله. اگر افتادگی سینه کم باشد به قیمت کاپ سایز بزرگتر می‌شود اصلاح کرد. افتادگی کم یعنی نوک سینه حداکثر ۲ سانتی‌متر باشد. یعنی ۲ سانتی‌متر به پایین چین زیر سینه امده باشد. براساس پهنای سینه، بزرگترین حجم پروتزی که حداکثر ۱ سانتی‌متر از پهنای سینه بیشتر باشد انتخاب می‌کنیم.

کیفیت پوست مناسب برای پروتز یعنی پوست بدون ترک باشد. یعنی پوست الاستیسیتی و قوام خوب داشته باشد.برای درک مفهوم الاستیستی و قوام، نیشگون (pinch) روش بسیار خوبی است. وقتی شما با یک نیشگون، پوست را بین شست و سبابه برای ۵ ثانیه نگه دارید و سپس راه کنید. پوست با سرعت مشخصی به حالت اولیه بر‌می‌گردد. با کاهش الاستیسیتی پوست با سرعت کمتری به حالت اول باز می‌گردد. میزان مقاومتی که پوست شما برای تغییر شکل حین نیشگون گرفتن می‌کند قوام پوست را نشان می‌دهد. این کار را روی دست یک نوجوان و یک فرد میانسال اگر انجام بدهید بخوبی این موضوع برای شما اشکار خواهد شد.

درمورد سینه الاستیسیتی را می‌شود با تحت کشش قرار دادن سینه آزمایش کرد. برای این موضوع فاصله‌ی نوک سینه را تا چین زیر سینه اندازه‌گیری می‌کنیم. بعد نوک سینه را با فشار به بالا جابجا می‌کنیم. یک پوست با الاستیسینی خوب تا ۲ سانتی‌متر بخوبی اختلاف پیدا می‌کند.

سوالات شما بخش دوم

پروتز بزرگ بخصوص اگر زیر غده گذاشته بشود به تدریج پوست را نازک می‌کند. وقتی کیفیت پوست مناسب نباشد نازک شدن پوست تشدید می‌شود. نازک شدن زیاد پوست باعث تشدید افتادگی سینه بخصوص در پل تحتان می‌شود. منظور از پل تحتانی بخشی از سینه است که بین نوک سینه و چین سینه قرار دارد. علاوه برآن قابل لمس شدن پروتز و دیده شدن تموج پروتز مشکلاتی است که می‌تواند به دلیل نازک شدن پوست اتفاق بیفتد.

پروتز سینه تاریخ انقضا ندارد. مهم است که بدانید پروتز مادام العمر نیست. بنابراین در آینده نیاز به مشاوره با جراح خود خواهید داشت. به مرور زمان به علت افزایش سن، تغییرات وزن و تغییرات هورمونی شکل پستان‌ها تغییر خواهد کرد. این روند طبیعی است، با یا بدون پروتز اتفاق خواهد افتاد. بنابراین شما ممکن است از ظاهر سینه‌های خود ناراضی شده و نیاز به تعویض پروتز یا عمل جراحی لیفت سینه داشته باشید. مساله این است که این تغییرات در پروتز‌های حجیم‌تر زودتر اتفاق خواهد افتاد.

پروتز سینه خطر سرطان منتشر ندارد. عامل بیماری بافت همند و سرطان سینه نمی‌باشد. اخیرا مواردی از تجمع مایع بدخیم در اطراف پروتز دیده ‌شده است. این موارد با خروج پروتز کاملا رفع شده‌اند. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به اطلاعیه‌ی شرکت الرگان در این زمینه مراجعه کنید.

پروتز سینه

سایز پروتز سینه

خلاصه: انتخاب سایز پروتز پستان به مشخصات پروتزهای موجود و شرایط پستان بستگی دارد. مشخصات پستان و قفسه‌ی سینه حین معاینه بررسی می‌شود. براساس پروتز‌های موجود، محدوده‌ای از پروتز‌هایی که امکان استفاده‌ی ان وجود دارد مشخص‌ می‌شود و برحسب شرایط کلی و درخواست مراجعه کننده انتخاب انجام‌ می‌گیرد. برای تصور بهتر حجم درخواستی، انجام تست برنج پیشنهاد می‌شود.

مشخصات پروتز:

درحال حاضر تنها از پروتزهای با جنس سیلیکونی با شکل گرد یا قطره اشکی استفاده می‌شود. پروتز‌های نمکی و سایر اشکال پروتز منسوخ شده و دیگر استفاده نمی‌شود. قطر پروتز، حجم و میزان برجستگی پروتز مشخصات تعیین کننده هستند.

۴- شکل پروتز: پروتز‌ها یا گرد یا قطره اشکی هستند.

پروتزهای گرد (یا round) به شکل نیم کرده هستند. مقطع دایره‌ای و شکل نیم‌کره دارند. پروتزهای قطره اشکی (یا اناتومیکال) مقطع دایره‌ای دارند ولی از پهلو به شکل قطره‌ اشک هستند.

مشخصات اصلی پروتز عبارتند از:

۱- قاعده یا قطر پروتز: قطر پروتز باید با قاعده‌ی پستان و اندازه‌ی قفسه‌ی سینه متناسب انتخاب شود.

۲- پروفایل (برجستگی) پروتز: مشخص می‌کند پروتز چقدر برجستگی داشته باشد. میزان برجستگی یا پروفایل را در نمای نیم‌رخ می‌سنجند و معمولا برجستگی در سه گروه قرار داده می‌شود. به عنوان مثال پروتز‌های ساخت منتور در سه گروه پروجکشن متوسط، زیاد (high) یا خیلی زیاد (ultra-high) قرار می‌گیرند.

۳- حجم پروتز: مراجعه کنندگان پروتز را براساس حجم می‌شناسند. انتخاب حجم مستقیما با اندازه‌ی قطر پروتز و میزان برجستگی آن ارتباط دارد.

پروتز‌ گرد به دلیل پرکردن بهتر بخش فوقانی پستان، انتخاب بهتر و شایع‌تری است. وقتی این پروتزها داخل بدن قرار می‌گیرند براساس وزن تغییر شکلی  پیدا می‌کنند که مطلوب است.

مشخصات پستان:

پستان به عنوان پاکت نامه باید گنجایش مناسبی برای پروتز داشته باشد. پروتز خیلی کوچک یا خیلی بزرگ منجر به عوارض و ظاهر غیرطبیعی خواهد شد. قابلیت ارتجاع پوست پستان مساله‌ی مهم در تعیین حجم پروتز است. مهمترین مشخصات شامل قاعده‌ی پستان، محل نوک پستان و فاصله‌ی نوک پستان تا چین‌ زیر پستان می‌باشد.

مشخصات بافت سینه

۱- قاعده یا پهنای پستان:  قاعده‌ی پروتز با توجه به حجم پستان می‌بایست از این اندازه و اندازه‌ی کلی قفسه‌ پیروی کند.

۲- فاصله نوک سینه تا چین زیر پستان: درصورتیکه این فاصله کم باشد از پروتزهای با برجستگی زیاد پرهیز می‌کنیم. درصورتیکه این فاصله زیاد باشد سعی می‌شود از پروتز با حجم‌های بیشتر استفاده شود.

۳- محل نوک سینه: درصورتیکه محل نوک سینه کمی پایین باشد و به اصطلاح مقدار مختصری افتادگی سینه وجود داشته باشد سعی می‌شود از پروتز با حجم‌های بیشتر استفاده شود.

درخواست مراجعه کننده:

درخواست معمولا براساس حجم یا سایز در مقایسه با سایر افراد انجام می‌گیرد. ابتدا باید مراجعه کننده سایز سینه خود را بداند (بیشتر بدانم). با گذاشتن پروتز، سایز کاپ تغییر می‌کند ولی سایز دورسینه تغییری نمی‌کند. مراجعه کننده باید بداند که کدام کاپ سایزی را مدنظر دارد. باید بدانیم مشخصات پستان، می‌تواند رسیدن به کاپ سایز هدف را غیرممکن کند. درخواست حجم پروتز معمولا در مقایسه با دیگر مراجعه کنندگان اظهار می‌شود. درهر دو صورت تصور نتیجه‌ی درخواست، با نتیجه‌ی واقعی فاصله دارد.

پیشنهاد می‌شود برای ارتباط واقعی‌تر بین حجم درخواستی و سایز ایجاد شده از تست برنج استفاده کنید. دراین تست بجای اسفنجی که رایج شده، از کیسه‌ی پلاستیکی پرشده با برنج استفاده می‌شود. سوتین مناسب نخی تهیه کنید و با کیسه‌ی پلاستیکی پرشده با برنج سعی کنید حجم مناسب و قرینه را ایجاد کنید. با فروکردن کیسه‌ی برنج داخل اب یک ظرف مدرج حجم تقریبی کیسه‌ برنج را خواهید فهمید. این حجم راهنمای حجم پروتز مورد نظر شماست.

تصمیم گیری:

براساس پروتزهای موجود و مشخصات پستان، تعدادی پروتز انتخاب می‌شود. نزدیکترین حجم به حجم درخواست شده، می‌تواند انتخاب شود. درنظر داشته باشید انتخاب سایز بزرگتر فشار بیشتری بر مهره‌های گردن و شانه وارد می‌کند و در بلند مدت به دلیل اثر جاذبه با افتادگی بیشتری ‌می‌تواند همراه باشد. درنتیجه حین تصمیم‌گیری معمولا چالشی بین پزشک و مراجعه کننده وجود دارد.

سوال‌های متداول:

بله ارتباط ضعیفی وجود دارد ولی معمولا برای جراح پلاستیک ملاک قرار نمی‌گیرد. افزایش یک کاپ سایز معمولا به ۲.۵ سانتیمتر افزایش محیط بدن در اندازه گیری از روی برجسته ترین ناحیه پستان تعریف می‌شود. بصورت تقریبی ۱۳۰ تا ۱۵۰ سی سی حجم برای افزایش یک کاپ سایز نیاز است. این مقدار برای پستان‌های متفاوت متغییر هست و ممکن است حتی تا ۲۰۰ سی سی هم افزایش پیدا کند.

بله. افتادگی سینه را با پایین رفتن نوک سینه از چین زیر پستان تعریف می‌کنیم. درحقیقت با افتادگی نوک سینه از ترقوه افزایش می‌یابد. با وجودیکه این فاصله با گذاشتن پروتز افزایش می‌یابد ولی نوک سینه میتواند نسبت به چین زیرسینه در حد یک یا دو سانت به سمت بالا اصلاح شود. افتادگی بیش از دو سانتیمتر با پروتز به تنهایی اصلاح نمی‌شود و نیاز به لیفت سینه خواهد داشت.

بله. پوست و هاله‌ی پستان با گذاشتن پروتز تحت کشش قرار می‌گیرد. در معاینه‌ی قبل از عمل اندازه‌ی هاله‌ی پستان ارزیابی می‌شود. درصورتیکه حدس زده شود بعد پروتز اندازه هاله‌ غیرطبیعی افزایش خواهد یافت اقدام به کاهش اندازه‌ی ان حین عمل با برش دورهاله گرفته می‌شود. با اینحال هر زمانی بعد عمل این کاهش اندازه قابل انجام و حتی دقیق‌تر خواهد بود.

خیر. درصورتیکه تنها افزایش حجم با پروتز انجام شود اشکالات ساختاری پستان رفع نخواهد شد. 

بله. هم پروتز و هم پستان براساس جاذبه تغییر محل خواهد داد. درصورت شیردهی تغییر وضعیت پستان بیشتر خواهد بود. پروتز هرچه حجم و وزن بیشتر داشته باشد میزان افتادگی ان در‌طول زمان بیشتر خواهد بود.

بهترين دكتر پروتز سينه ترکیب کلماتی است که برای یافته شدن در اینترنت بکار گرفته می‌شود. جراح فوق تخصص پلاستیک و فلوشیپ جراحی بیماریهای پستان دو گروه پزشکی هستند که برای گذاشتن پروتز آموزش دانشگاهی دیده‌اند.

پروتز سینه

همه چیز درمورد پروتز سینه

خلاصه: قبل از انجام جراحی پروتز سینه باید مطمین شوید که چه انتظاری دارید و تا چه حد این انتظار واقعی است. برای اقدام به جراحی باید از ملاحظات و خطرات دوره‌ی بعد عمل و مسایل طولانی مدت آن اگاه شوید. زمانی شما بدرستی تصمیم خواهید گرفت که انتظار واقعی از نتیجه را با مشکلات احتمالی مقایسه کنید. در این مقاله سوالات شایع در مورد جراحی پروتز سینه را پاسخ خواهیم داد.

چه افرادی کاندید انجام جراحی پروتز سینه هستند؟

عدم تناسب اندازه سینه با قفسه‌ی سینه و سایر اندام‌ها اصلی‌ترین دلیل برای پروتز سینه است. چرا این عدم تناسب رخ می‌دهد؟

 • رشد ناکافی پستان در دوران بلوغ
 • تحلیل رفتن پستان بدنبال شیردهی ویا رژیم‌ غذایی

سایر کاندیدهای مناسب برای پروتز سینه:

 • عدم تقارن قابل توجه بین دو سینه
 • درخواست برای سینه بزرگ تر یا سایز کاپ بیشتر (در مورد سایز کاپ بزرگتر بیشتر بدانم)
 • رشد ناکافی یا عدم تشکیل پستان به دلیل مشکلات مادرزادی
 • حذف پستان با جراحی سینه (ماستکتومی) به دلیل سرطان یا بیماری برای ایجاد تقارن و بازسازی ظاهر پستان

از چه سنی می‌توان جراحی پروتز سینه انجام داد؟

بعد از تکمیل سن رشد مجاز به انجام جراحی هستیم. در صورت تایید سلامت، از ۲۰ سالگی به بعد انجام جراحی پروتز پستان، مانعی ندارد.

جنس پروتزهای سینه چیست؟

پروتزهای فعلی تنها از سیلیکون ساخته شده‌اند. سیلیکون یکی از فراوان ترین مواد کره زمین است و دربسیاری از تجهیزات پزشکی استفاده می‌شود. این ماده در بدن واکنشی نامطلوبی ایجاد نمی‌کند و خنثی محسوب می‌شود. داخل این پروتزها از پلیمر ژلاتین مانند سیلیون پرشده که بسیار بهم چسبنده است.

مارک پروتز سینه خوب کدام است؟

پروتزهای موجود در بازار ایران شامل مارکهای منتور، پلی تک، موتیوا و اوریون است. همگی با تایید سازمان غذا و داروی ایران وارد کشور شده است. منتور تحت لیسانس امریکا تولید می‌شود. پلی تک در کشور المان تولید می‌شود. مارک منتور و پلی‌تک بیش از همه در کشور استفاده می‌شود. پیشنهاد می‌کنم از برندهایی استفاده کنید که قدیمی‌تر و سابقه‌ی بیشتری داشته باشند.

آیا جراحی پروتز سینه تاثیری بر روی حساسیت سینه ها می گذارد؟

حساسیت سینه ها ممکن است تغییر کند. کاهش حس گاهی‌اتفاق می‌افتد ولی در اکثر موارد بعد ۶ ماه به حالت قبل برمی‌گردد. معمولا رضایت از افزایش حجم سینه باعث عدم  توجه به کاهش نوک سینه می‌شود و به همین دلیل این کاهش حس به ندرت به عنوان شکایت

پروتز سینه چه شکلها و مشخصاتی دارند؟

شکل پروتز: از نمای نیمرخ گرد یا قطره اشکی

کیفیت سطح: سطح صاف و صیقلی یا سطح بافت دار یا زبر

اندازه پروتز: قطر سطح مقطع و میزان برجستگی یا پروفایل پروتز – ارتباط مستقیم قطر و پروفایل با حجم پروتز

پروتز گرد (Round) شکل نیمکره دارد و بخش فوقانی سینه را بخوبی پر می‌کند. پروتز قطره اشکی (Anatomical or Teardrop) مثل پروتز‌های گرد، سطح مقطع دایره ‌ای دارند ولی بخش بالایی پروتز باریکتر است.

کدام پروتز شکل بهتری ایجاد می‌کند؟ درکل گرایش به انتخاب پروتزهای گرد، در بین جراحان پلاستیک، بیشتر است. در بررسی اخیری که روی نتایج بعد عمل پروتز سینه انجام شده بود، از نظر طبیعی بودن و زیبایی قسمت فوقانی پستان، پروتز های گرد امتیاز بیشتری بدست آوردند ولی جراحان پلاستیک بدرستی قادر به تشخیص نوع پروتز نبودند.

پروتزها می‌توانند سطح زبر (textured) یا صاف (smooth) داشته باشند. پروتزهای زبر به دلیل نگرانیهای خاص درحال حاضر کمتر استفاده می‌شود (بیشتر بدانم).

اندازه‌هایی که پروتز براساس ان انتخاب می‌شود قطر قاعده‌ی پروتز، میزان برجستگی (profile) و حجم ان است (بیشتر بدانم).

پروتز سینه را از چه برش‌هایی می‌توان جایگذاری کرد و کدام‌ بهتر است ؟

چهار نوع برش برای قرار دادن پروتز استفاده شده است

 • برش دور هاله
 • برش زیر سینه (انتخاب معمول)
 • برش زیر بغل
 • برش دور ناف 

برش دور هاله‌ی سینه و برش زیر سینه بیشترین استفاده را دارند. از برش دورناف و زیربغل برای گذاشتن پروتز استفاده شده ولی مقبولیت کمی دارد و اکثر جراحان از انها استفاده نمی‌کنند.

بهترین برش براساس شکل سینه، میزان افتادگی سینه و روشی که جراح در ان تبحر دارد انتخاب می‌شود. در مجموع بیشتر از برش زیرسینه استفاده می‌شود. در مواردی که هاله‌ی دور سینه قبل عمل خیلی بزرگ است و یا سینه شکل لوله‌ای دارد معمولا برش دور هاله استفاده می‌شود.

پروتز سینه را زیر غده یا عضله می‌گذارند یعنی چه؟ کدام بهتر است؟

پروتز سینه را در ۳ محل می‌توان گذاشت.

 • زیر عضله (عضله پکتورالیس)
 • زیر غده پستان
 • زیر فاشیا

درصورتیکه که ضخامت پستان و پوست از ۲.۵ سانت کمتر باشد برای پوشش ایمن پروتز زیر عضله گذاشته می‌شود.

پروتز باید پوشش بافتی مناسبی داشته باشند وگرنه دچار عارضه می‌شود. زمانیکه ضخامت پوست و غده‌ی پستان در مجموع کم باشند برای پوشش مطمین، پروتز را زیرعضله جایگذاری می‌کنند. به عنوان مثال در خانم‌های جوان لاغر، وقتی غده‌ی پستان، بافت کمی دارد، پروتز را باید زیر عضله قرار ‌دهیم. احتمال بالارفتن پروتز در این جایگذاری کمی بیشتر است. ممکن است حرکت پروتز حین ورزش کردن (dancing prosthesis) بعدها باعث ناراحتی باشد.

در افرادی که بافت پستان کافی است، بخصوص اگر اصلاح مختصر افتادگی سینه هم مد نظر باشد، پروتز را زیر غده (یا روی عضله) یا زیر فاشیا قرار می‌دهیم.

برای انتخاب سایز پروتز سینه چه مواردی بررسی می‌شود؟

ابتدا مشخصات سینه را با معاینه تعیین کرده سپس قطر و برجستگی پروتز را برحسب مارک آن مشخص می‌کنیم.

مشخصات سینه: عرض و ضخامت بافت پستان و قابلیت ارتجاعی پوست سینه

تعیین قطر پروتز مجاز: از تفاضل بین عرض ضخامت بافت پستان حدود قطر پروتز بدست می‌اید.

تعیین برجستگی پروتز: میزان فاصله‌ی نوک سینه تا خط زیر پستان، میزان افتادگی پستان، کیفیت پوست و درخواست مراجعه کننده تعیین کننده ی میزان برجستگی پروتز (profile) خواهد بود. به عنوان مثال اگر فاصله‌ی نوک سینه تا زیر خط سینه زیر ۶ سانت باشد و با کشش دست این فاصله کمتر از ۲ سانت اضافه شود اجازه‌ی استفاده از پروتزهای با برجستگی زیاد نخواهیم داشت. یا اگر کیفیت پوست مناسب نباشد پروتزهای با برجستگی یا حجم بالا در مدت زمان کوتاهی با تغییر شکل ظاهری ناشی از وزن پروتز همراه خواهند شد.

افزایش کاپ سایز با حجم پروتز ارتباط ضعیفی دارد (کاپ سایز بیشتر بدانم). به عنوان مثال ۱۳۰ تا ۱۵۰ سی سی حجم یک کاپ سایز می‌تواند سینه را بزرگ کند. این رقم حتی در شرایط خاص می‌تواند تا ۲۰۰ سی سی افزایش پیدا کند. برای تبدیل شدن کاپ سایز A به کاپ سایز C به پروتزی به حجم ۳۰۰ تا ۴۰۰ سی سی نیاز است. اینکه چه حجمی را بتوان برای سینه انتخاب کرد به مشخصات سینه ارتباط دارد. برای اطلاعات بیشتر در مورد تعیین سایز پروتز اینجا کلیک کنید.

آیا پروتز سینه، افتادگی سینه را اصلاح می کند؟

تاحدی بله. افتادگی سینه یعنی نوک سینه از خط زیرسینه پایین‌تر قرار بگیرد. کاهش حجم سینه، به تنهایی، می‌تواند باعث افتادگی شود. در بسیاری از مراجعه کنندگان که حجم سینه بعد از حاملگی یا کاهش وزن کاسته شده، افتادگی هم رخ داده است. درصورتیکه افتادگی سینه‌ها کم باشد انتخاب پروتز با حجم بیشتر می‌تواند افتادگی را اصلاح کند.

به طورخلاصه درصورت وجود شرایط زیر می‌توان به اصلاح افتادگی با پروتز اکتفا کرد.

 • میزان افتادگی درحد ۱ تا ۲ سانتی‌متر باشد. در این موارد در نگاه روبرو، پوست پستان زیر هاله‌ی قهوه‌ای رنگ پستان قابل رویت است.
 • نوک سینه‌ها به پایین نگاه نکند
 • مراجعه کننده با حجم بیشتر سینه یا کاپ سایز بزرگتر مشکل نداشته باشد

آیا برای جراحی پروتز سینه به بی‌هوشی عمومی نیاز است؟

جراحی پروتز سینه هم در شرایط بیهوشی عموی هم با بیحسی موضعی همراه با تزریق خواب آورها‌ ممکن است. پیشنهاد میکنم جراحی با بی‌هوشی کامل انجام شود.

تا چه زمانی درد ناشی از جراحی پروتز سینه ادامه خواهد داشت؟

هرچه میزان بافت سینه کمتر و پروتز بزرگتر باشد به دلیل کشش بیشتر پوستی و دستکاری قفسه‌ی سینه درد بعد عمل بیشتر می‌شود. بیشترین درد در ۲ روز اول رخ می‌دهد. حس درد بسته به آستانه‌ی تحمل فرد متفاوت بین ۳ تا ۷ روز وجود خواهد داشت. درمواردی که پروتز زیر عضله گذاشته شده است با حرکت دست حس درد تا ۲ هفته هم ممکن است وجود داشته باشد. پس از ۱ ماه حتی با لمس یا فشار روی پروتز، معمولا درد وجود ندارد.

آیا پس از گذاشتن پروتز سینه امکان بارداری یا شیردهی وجود دارد؟

پروتز پستان، هیچ‌گونه ممنوعیتی برای بارداری یا شیردهی ایجاد نمی‌کند. ورود مواد پروتز به داخل خون یا بافت‌های بدن حتی درصورت پارگی رخ نمی‌دهد و نبايد بابت آلودگي شير با اين محصولات نگران بود.

نکته اینکه اندازه‌ی سینه در طی بارداری و شیردهی افزایش می‌یابد و بسته به مدت شیردهی و تحلیل بعد از شیردهی، امکان تغییر شکل سینه وجود دارد.

آیا سولاریوم یا حمام آفتاب بر پروتز سینه اثر مخربی دارد؟

برای جلوگیری از تغییر رنگ ناحیه برش پرهیز از نور خورشید یا اشعه فرابنفش تا یکسال ضروری است. در معرض نور خورشید بودن و در اصطلاح حمام آفتاب گرفتن، مشکلی برای پروتز ایجاد نمی‌کند، اما استفاده از دستگاه‌های برنزه‌کننده (سولاریوم) توصیه نمی‌شود و ممکن است پروتز را تحت‌تاثیر قرار بدهد.

چندی پیش کلیپی منتشر شد که پروتز سینه در خانمی در هواپیما ترکیده است. این موضوع حقیقت دارد؟

خیر، ترکیدن در پروتزهای سیلیکونی اساسا مطرح نیست. پروتز ۴۵۰ سی سی را ما از طریق یک برش ۵ تا ۶ سانتیمتری جایگذاری میکنیم. میزان فشاری که حین عمل به پروتز وارد می‌کنیم بسیار زیاد است. اگر قرار باشد ضربه‌ای باعث پارگی پروتز شود، یقینا قفسه سینه را نیز دچار آسیب خواهد کرد. پارگی‌ البته مشکل شناخته شده‌ی پروتز سینه است. با پروتز‌های نسل جدید پارگی بسیار نادر است.

جدار پروتزهای نسل جدید از کیفیت و مقاومت بسیار خوبی برخوردار است.

آیا ممکن است پروتز پستان باعث ابتلا به سرطان پستان شود؟

سرطان پستان به دنبال جراحی پروتز پستان گزارش نشده است. پروتز سینه باعث هیچ بیماری عمومی (سیستمیک) شناخته شده ای نمی‌شود.

آیا پروتزهای سیلیکونی به مرور زمان سفت می شوند؟

قوام پروتزهای سیلیکونی تغییر نمی‌کند. بعد از جایگذاری پروتز، بدن کیسه‌ای را اطراف پروتز می‌سازد. این لایه برای تمام اجسام خارجی که داخل بدن کارگذاشته می‌شود بوجود می‌اید. در مواردی رشته‌های داخل این کیسه منقبض شده و باعث تغییر شکل پروتز و درنتیجه پستان می‌شود. این حالت معمولا با درد مختصری همراه است. به این حالت انقباض کپسول (capsular contracture) گفته می‌شود و نیاز به جراحی دارد (بیشتر بدانم).

آیا نیازی به تعویض پروتز است یا مادام‌العمر محسوب می‌شود؟

در کتاب‌هایی که ۱۰ تا ۲۰ سال گذشته نوشته شده بود، الزام تعویض پروتز توصیه می‌شد. ظاهر سینه بعد از گذشت ۱۰ تا ۱۵ سال، به دلیل روند پیری و جاذبه تغییر خواهد کرد و به جراحی ثانوی نیاز خواهد شد. درصورت جراحی ثانوی بعد این مدت بهتر است پروتز را تعویض کرد.

دوران نقاهت پس از جراحی پروتز سینه چگونه است؟

جراحی پروتز سینه دوره نقاهت کوتاهی دارد. ترخیص معمولا در همان روز جراحی انجام می شود. اغلب ۳ تا ۵ روز بعد از جراحی، قادر به انجام کار روزانه و برگشت به سرکار هستند. ممکن است برخی بیماران، درد، کبودی و یا احساس ناخوشایندی را تجربه کنند که بعد از چند روز، برطرف خواهد شد.

بعد از عمل برای یک تا دوماه نیاز به استفاده از سینه بند طبی است. ممکن است در این مدت از استرپ خاصی برای جلوگیری از بالارفتن پروتز استفاده شود. تا ۴ هفته نیاز هست از کار و ورزش سنگین پرهیز شود.

آیا به ماساژ در جراحی پروتز سینه نیاز هست؟

ماساژ برای پروتزهای زبر بصورت کلی توصیه نمی‌شود. برای پروتز‌های صاف از روز چهارم ماساژ توصیه می‌شود. درمواردی که پروتز به دلیلی بالاتر رفته است ماساژ می‌تواند کمک کننده باشد.

پس از جراحی پروتز سینه انتظار چه مشکلاتی را داشته باشیم؟

درصورتیکه که برای گذاشتن پروتز اقدام می‌کنید باید بدانید در دوره بعد عمل موارد زیر ممکن است اتفاق بیافتد:

 • عفونت: درصورت عفونت پروتز باید خارج شود و ۳ ماه بعد مجدد پروتز گذاری انجام داد.
 • سروما: تجمع مایع دور پروتز سینه – معمولا بدون جراحی بهبود می‌یابد.
 • خونریزی اطراف پروتز: ممکن است نیاز به عمل مجدد پیدا بشود.
 • جابجایی پروتز: معمولا با مانورهایی رفع می‌شود، به ندرت نیاز به عمل مجدد می‌شود.

پس از جراحی پروتز پستان چه زمانی می‌توان ورزش را شروع کرد؟

۴ هفته اول بايد رعايت كنيد تا احتمال جابجايي پروتز سینه از بین برود. در این مدت برداشتن اشیا سنگین و وزرش سنگین ممنوع است. پیاده‌روی آهسته از هفته دوم بلامانع است. درصورتیکه پروتز زیر عضله گذاشته شده بخصوص حرکات سنگین دست در طی هفته‌های اول موجب جابجایی پروتز خواهد شد ولی حرکات کامل دست بعد از عمل بلامانع است.

ورزش و فعالیت های سنگین  مانند شنا، و یا دوچرخه سواری، ۴ هفته بعد از جراحی بلامانع می باشد.

آیا تزریق چربی می‌تواند جانشینی برای پروتز سینه باشد؟

خیر، اگرچه افزایش حجم سینه از طریق تزریق چربی به تنهایی مبنای علمی دارد ولی این روش مورد قبول بسیاری از جراحان پلاستیک نیست. تزریق چربی در سینه در حجم کم و برای نواحی محدود همراه پروتز سینه کاربرد دارد ولی برای بزرگ کردن سینه به تنهایی پیشنهاد مناسبی نیست. به عنوان مثال زمانیکه سینه‌ها روبه خارج هستند و قاعده‌ی انها از هم دور است از تزریق چربی سمت داخل پستان برای ایجاد کلیواژ بهتر سینه استفاده می‌شود.

اگر تصمیم به خارج کردن پروتز گرفتیم ظاهر پستان چگونه خواهد شد؟

خارج کردن پروتز معمولا باعث تغییر شکل نامطلوب پستان بصورت افتادگی و چروک شدگی می‌شود (تصویر ارشیو).

بعد از گذاشتن پروتز سینه، در آینده انتظار چه مشکلاتی را باید داشته باشم؟

درصورتیکه که برای گذاشتن پروتز اقدام می‌کنید باید بدانید در بلند مدت موارد زیر ممکن است اتفاق بیافتد:

 • مشکل شدن معاینه و تصویر برداری از بافت پستان
 • نیاز یه جراحی ثانوی در اینده
 • پاره شدن پروتز سینه
 • انقباض کپسول یا سفت شدن اطراف پروتز سینه
 • لنفوم ثانوی به پروتز سینه

این فهرست به تفصیل جداگانه بحث شده است (بیشتر بدانم).