لوگو دکتر سید هوتن علوی
دکتر سید هوتن علوی

سایز سینه

سایز سینه یکی از عواملی  می باشد که در انتخاب سایز پروتز سینه و همینطور دریافت نتیجه عالی از این روش تاثیرگذار است. و باید افراد قبل از انجام هر اقدامی از سایز سینه خود به درستی آگاه باشند. البته امروزه اکثر  افراد از این موضوع به درستی آگاهی دارند ولی باز برخی از افراد ناآگاه هستند که در این مقاله به طور کامل در  مورد تعیین سایز و کاپ سینه و اندازه ها صحبت خواهیم کرد.

سایز-سینه-و-نحوه-اندازه-گیری-آن

در این نوشته، اطلاعات ضروری در مورد سایز سینه ارائه شده است. پس از مطالعه پیش بینی میشود شما قادر به تعیین سایز سینه خود و تخمین سایز مورد نظرتان برای پروتز سینه باشید.

اهمیت سایز سینه در جراحی زیبایی سینه

اگر قصد جراحی پروتز سینه‌ دارید باید بدانید چه سایزی مد نظر دارید و همینطور اگر قصد گذاشتن پروتز ‌دارید، باید سایز سینه خودتان و سایزی که مطلوب شماست را بدانید. زمانی که سایز مطلوبتان را بدانید، جراح پلاستیک بعد از معاینه به شما خواهد گفت که تا چه حد انتظارات شما قابل برآوردن است. بنابراین این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

تعریف سایز سینه

سایز سینه بر اساس سایز سینه‌بند یا سوتین بیان می‌شود. برای این منظور اندازه‌ی دور بدن در ناحیه‌ی زیر پستان و برجسته‌ترین ناحیه‌ی پستان مطابق شکل اندازه‌گیری می‌شود. اندازه‌ی دور بدن در ناحیه‌‌ی زیر سینه به‌صورت عددی به سانتی‌متر یا اینچ در اول سایز ذکر می‌شود، تفاضل اندازه‌ی زیر سینه و روی سینه مطابق جدول به حروف انگلیسی تبدیل می‌شود. به‌صورت معمول هر ۲.۵ سانتی‌متر اختلاف به یک حرف نسبت می‌دهند؛ مثلاً ۲.۵ تا ۵ سانتی‌متر اختلاف را A می‌نامند. از ۵ تا ۷.۵ سانتی‌متر اختلاف را B می‌نامند. این حرف را بعد از عدد زیر سینه ذکر می‌کنند. ترکیب عدد و حرف سایز را نشان می‌دهد.

تعریف-سایز-سینه

تعیین سایز سینه

سایز ‌سینه یا سینه‌بند (سوتین) با یک عدد به همراه حرف انگلیسی نشان داده می‌شود. عدد اول اندازه‌ی دور قفسه‌ی سینه (band size) است. این اندازه دور بدن شما را در محدوده‌ی چین سینه نشان می‌دهد. این عدد می‌تواند برحسب اینچ یا سانتی‌متر باشد. حرف انگلیسی، نشان‌دهنده‌ی کاپ سایز (cup size) است. سایز کاپ میزان برجستگی سینه را نشان می‌دهد. به‌عنوان‌مثال سایز ۸۵B به ما می‌گوید دور بدن در محدوده‌ی چین زیر سینه ۸۵ سانتی‌متر است. حرف B نشان‌دهنده‌ی میزان برجستگی سینه یا کاپ سایز است.

اندازه‌ دور سینه منهای زیر سینهسایزبندی سوتین
به سانتی‌متربه اینچاروپا و امریکابریتانیایی
 کمتر از ۲.۵کمتر از ۱ AA AA
 2.5۱ AA
 5 2  B B
۷.۵۳ CC
۱۰۴  DD
 12.5۵ EDD
 15۶ FE
۱۸۷  GF
۲۰.۵۸ HFF
۲۳۹ I G
۲۵.۵۱۰ JGG

معانی سایز باند و کاپ

برای تعیین سایز ‌دو مشخصه استفاده می‌شود. یکی اندازه‌ی دور قفسه‌ی سینه در محدوده‌ی چین زیر پستان است. در شکل مقابل زیر سینه با نقطه‌چین نشان داده‌شده است و با عدد نشان داده می‌شود.

دیگری برجستگی سینه را نشان می‌دهد و کاپ سایز نامیده‌ می‌شود و با حرف انگلیسی نشان داده می‌شود.

معانی-سایز-باند-و-کاپ

برای تعیین سایز‌ دو اندازه نیاز است. اول زیر سینه (band size) را اندازه‌گیری می‌کنیم، سپس روی سینه (bust size) را اندازه می‌گیریم. زیر سینه را در جدول مربوطه قرار می‌دهیم و عدد اول سایز‌ مشخص می‌شود. از تفاضل دور سینه و روی سینه در جدول مربوط، حرف انگلیسی که نشان‌دهنده‌ی کاپ سایز است مشخص می‌شود. در کشور‌های مختلف این جدول‌ها تفاوت‌هایی باهم دارند. در اروپا و امریکا معمولاً از سانتی‌متر استفاده می‌شود. در انگلیس، کانادا و استرالیا معمولاً از اینچ استفاده می‌شود.

اندازه‌ی زیر سینه

این مقدار را در حالت ایستاده وقتی متر نواری از زیر سینه، ناحیه‌ی بند سوتین، عبور کرده به دست می‌آوریم.

این مقدار را می‌توان به اینچ یا سانتی‌متر تعیین کرد، اگر به اینچ اندازه‌گیری می‌کنید آن را به نزدیک‌ترین عدد زوج گرد کنید؛ مثلاً اگر ۳۱.۳ اینچ بود می‌توانید به ۳۲ گرد کنید.

اندازه‌ی-زیر-سینه

از این جدول برای به دست آوردن عدد اول سایز‌ سینه استفاده می‌شود. دو ستون اول مقدار عددی که اندازه گرفته‌اید قرار می‌گیرد و در دو ستون بعدی بر اساس سیستم مورد نظر عدد اول سایز‌ سینه تعیین می‌گیرد.

جدول-سایز-سینه

فرض کنید عدد اندازه‌گیری شده ۷۷.۵ سانتی‌متر است. آن را به ۷۸ گرد کنید. در سیستم امریکا که بیشتر در ایران استفاده می‌شود عدد اول سایز ۸۰ است.

فرض کنید عدد اول را می‌خواهید در سیستم بریتانیایی مشخص کنید. اگر دور سینه ۳۳.۷ اینچ باشد آن را به ۳۴ گرد کنید. عدد اول سایز سوتین همان ۳۴ خواهد بود. حالا فرض کنید دور سینه اندازه گرفته ‌شده ۳۱ اینچ است. در جدول عددی به این مقدار وجود ندارد و می‌توانید عدد اول را ۳۲ یا ۳۰ در نظر بگیرید.

تعیین کاپ سایز

از حروف لاتین برای سایز کاپ استفاده می‌شود و برای این منظور روی سینه را باید اندازه بگیریم. اندازه‌ی روی سینه را از زیر سینه کم می‌کنیم و عدد این تفاضل مشخص‌کننده‌ی کاپ سایز است. هرچه این عدد تفاضل بزرگ‌تر باشد یعنی سینه برجسته‌تر و بزرگ‌تر است، وقتی این تفاضل ۲.۵ سانتی‌متر یا ۱ اینچ باشد کاپ سایز را A می‌نامند.

برجستگی سینه

روی سینه (bust size) مقدار عددی است که با اندازه‌گیری دور قفسه‌ی سینه در محل برجسته‌ترین ناحیه پستان در حالت ایستاده مشخص می‌شود. اگر سینه‌ها افتادگی دارد برجسته‌ترین محل را در حالت ایستاده اندازه بگیرید. سپس رو به ‌جلو خم‌شده مجدد برجسته‌ترین محل را اندازه بگیرید. معدل این دو عدد را به‌عنوان اندازه‌ی روی سینه در نظر بگیرید.

برجستگی-سینه

عدد روی سینه (bust size) را از عدد زیر سینه (band size) کم می‌کنیم. عدد حاصل را در دو ستون اول جدول پیدا می‌کنیم. در دو ستون بعدی کاپ سایز را بر اساس سیستم موردنظر پیدا می‌کنیم.

کاپ-سایز

مثال
اگر اندازه‌ی روی سینه ۳۵ اینچ و سایز زیر سینه ۳۲ اینچ باشد، عدد اول سایز ۳۲ اس، تفاضل این دو عدد ۳ اینچ است که در دو ستون اول ۳ اینچ معادل کاپ سایز C است؛ بنابراین سایز، ۳۲C در سیستم بریتانیایی است. معادل اروپایی این سایز، ۷۰C است.

برای مثال دیگر فرض کنید اندازه‌ی روی سینه ۸۲ و زیر سینه ۷۵.۵ سانتی‌متر است. بر اساس جدول اول عدد اول سایز ۷۵ است و تفاضل ۸۲ و ۷۵.۵ عدد ۶.۵ سانتی‌متر است. این عدد ۲.۹ اینچ می‌شود که اگر به ۳ گرد کنیم معادل کاپ سایز C است؛ بنابراین سایز این سینه‌ی فرضی ۷۵C خواهد بود و معادل بریتانیایی این سایز ۳۴C است.

معنی سایز سینه‌ ۸۵ چیست؟

سایز سینه ۸۵ معنای خاصی ندارد، این عدد فقط به ما می‌گوید زیر سینه حدود ۸۵ سانتی‌متر است. حالا ممکن است اندازه‌ی بافت سینه خیلی کم باشد و کاپ سایز A باشد و یا حجم بافت سینه بسیار زیاد و E باشد. این نوع اظهار سایز یک غلط رایج است و در این غلط رایج کاپ B یا C معمولاً مدنظر است.

سایز دور سینه مربوط به استخوان‌بندی و میزان چربی زیر‌پوست است؛ مثلاً ۶۰ سانتیمتر مربوط به دور سینه فرد لاغر و بیش از ۹۰ سانتیمتر مربوط به فرد درشت و چاق است.

اکثر افراد با جثه و وزن معمول دور سینه‌ی ۸۰-۷۵ سانتیمتری دارند. سایز ۸۵ یا ۸۰ معنای خاصی ندارد به‌جز اینکه اندازه‌ی دور سینه یک فرد یا جثه‌ی معمول را نشان می‌دهد. ۸۵A سایز سینه‌ای است که پستان حجم بسیار کمی دارد در عوض ۸۵E مربوط به سینه‌ای است که حجم زیادی دارد.

سایز-دور-سینه

ارتباط سایز سینه با حجم پستان

سایز کاپ تعیین‌کننده اصلی حجم سینه است. در کاپ سایز AA و A سینه حجم کمی دارد. سایز B و D سایز معمول هستند و اگر افتادگی نداشته باشند شکل مناسبی دارند. معمولاً افرادی که سایز کاپ D و بیشتر دارند از بزرگی و سنگینی سینه شکایت دارند. بخش عددی سایز ، دور بدن فرد در ناحیه‌ی زیر سینه را نشان می‌دهد و بیشتر نشان‌دهنده جثه و چاقی فرد است.

به‌عنوان‌ مثال ۸۵A حجمی تقریبی ۴۸۰ سی‌سی و ۸۵C حجم تقربی ۵۹۰ سی‌سی دارد (وزن تقربی به ترتیب ۸۶۰ و ۱۱۰۰ گرم). بسیاری متعجب خواهند شد که حجم تقریبی سینه در سایز ۸۰B و ۷۵C یکسان است.

سؤالات متداول سایز سینه

چرا سایزهای سوتین در کشورهای مختلف متفاوت است؟

یک تفاوت اصلی مربوط به واحد اندازه‌گیری است. انگلیس و وابستگان آنگلوساکسون با لجاجت از واحد اندازه‌گیری خود که اینچ است استفاده می‌کنند. درحالی‌که مابقی از سیستم استاندارد و سانتی‌متر استفاده می‌کنند. به‌صورت کلی کشورهای انگلیس، استرالیا و کانادا از اینچ و اروپا و امریکا از سانتی‌متر برای اندازه‌گیری استفاده می‌کنند. نمایش عدد زیر سینه به سانتیمتر و اینچ تفاوت عمده‌‌ای در سایزها ایجاد می‌کند. مسئله دیگر به تعیین کاپ سایز است که در کشور‌های مختلف بر اساس کارخانه تفاوت‌هایی باهم دارند.

چرا در مواردی برای سایز دور سینه به عدد حاصله به اینچ ۴ واحد اضافه می‌شود؟

دو روش اندازه‌گیری برای سایز دور سینه وجود دارد. در این روش نوار متر محکم پایین تر از برجسته‌ترین ناحیه سینه دوربین قرار داده می‌شود و در اگر عدد حاصله به اینچ زوج بود ۴ واحد و اگر فرد بود ۵ واحد به آن اضافه می‌شود. این روش به (underbust +4) شناخته می‌شود و احتمالاً دقت زیادی ندارد. این روش برای سایزهای سازنده‌های امریکا و بریتانیا گاهی استفاده می‌شود. روش ذکرشده در این مقاله (underbust +0) است.

سخن پایانی

همانطور که ذکر کردیم سایز سینه بسیار در انتخاب سایز پروتز سینه و همینطور  نتیجه آن تاثیرگذار می باشد که بدین منظور باید از روش تعیین سایز سینه افراد آگاهی داشته باشند در این مقاله به طور کامل در مورد نحوه تعیین سایز و کاپ سینه توضیحاتی ارائه شده است و این مطالب بر اساس گفته های دکتر هوتن علوی می باشد امیدواریم که این مطالب برای شما مفید واقع شده باشد.

دکتر سید هوتن علوی

دکتر هوتن علوی

دکتر هوتن علوی فوق تخصص جراحی پلاستیک دانش آموخته‌ی فوق تخصصی جراحی پلاستیک و ترمیمی از دانشگاه ایران، بیمارستان حضرت فاطمه (س) در سال ۱۳۹۴ دارای بورد فوق تخصصی

2 پاسخ
 1. سلام
  وقت بخیر مطلب بسیار مفیدی بود و من همیشه با این قضیه مشکل داشتم یعنی واقعا نمیدونستم چطور باید سایز سوتینم رو مشخص کنم و بدونم که چی باید بگیرم
  و چون سینه های من نسبت به جثه ام درشت تر بودن همیشه سوتین هایی که میپوشیدم دور سینه ام گشاد بود و مجبور بودم از طریق بند هاش کوتاهترش کنم که با این کار قسمت پشت کمر می ومد بالا تر از جایی که باید باشه و این خیلی بد بود در واقع سوتین من همیشه پشت کتف هام بسته میشد و نه پشت سینه ام . یکی از کارهایی که برای رفعش میکردم این بود که دور سینه ی سوتینم رو از جایی که درز داشت میبریدم و به اندازه دور سینه ام دوباره میدوختم
  هیچوقت یه سوتین مناسب گیرم نمی اومد و فروشنده ها هم اطلاعاتی در این مورد در اختیار خریدار قرار نمیدادن
  مجددا از مطلب مفیدی که پست کردین سپاسگزارم
  ????

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست محتوا